16 juli, 2024
Att bli vuxenFöreläsningsserie

Att bli vuxen

På väg mot vuxenlivet

Föreläsningsserien är en samverkan mellan Vuxenhabiliteringen samt Barn- och ungdomshabiliteringen. Den vänder sig till unga vuxna och deras anhöriga. Inspelningen är gjord 2023.

Föreläsning av Lotta med egen autismdiagnos
Film i fullstorlek
Information om LSS och boendestöd

Film kommer snart…

Film i fullstorlek

PowerPoint

Information om försörjningsstöd

Film i fullstorlek

PowerPoint

Information om Autismteamets insatser på Vuxenhabiliteringen

Film i fullstorlek

PowerPoint

Litteraturtips

På väg att bli vuxen

Region Kronoberg Vuxenhabiliteringen 44 min. Till unga 18-25 år och deras anhöriga.

Film i fullstorlek