16 juli, 2024

Länkar

Nedan finner du länkar relaterade till autism

https://www.autismforum.se – Mycket information om autism för alla. Tidigare autismforum på SLL.

www.autism.se – Autism- och aspergerförbundet. För personer med eller utan diagnos.

https://www.autism.se/webbkurs – webbutbildning om autism

www.specialnest.se – tidskrift om NP

http://www.vildmarksautisterna.se – intresseförening av och för personer med AST

http://www.aspergare.org – Organiserade aspergare, för personer med AST

www.funktion.se – om habilitering, från Region Stockholm.

https://kognitivtstöd.se

www.asdforalder.se – Föräldrar med ASD, handbok för ett bättre familjeliv