16 juli, 2024
Hälsokurs

Hälsokurs

Vill du lära dig mer om kost, fysisk aktivitet, psykisk hälsa och sömn och hur dessa påverkar varandra och din hälsa? I denna kurs får du teoretisk kunskap och  praktisk möjlighet att få testa olika hälsofrämjande aktiviteter. Med ökad kunskap och nya erfarenheter får du bättre förutsättningar till att pröva nya rutiner som kan förbättra din hälsa.

Kursmaterial