16 juli, 2024
Relationer

Relationskurs

I den här samtalsgruppen diskuterar vi olika sorters relationer, både de vi redan har och de vi önskar att vi hade. Vi pratar exempelvis om vänskapsrelationer, kärleksrelationer och relationer till familj och släkt.
Du bör vara öppen att diskutera relationer i stort men även dela med dig av dina personliga erfarenheter av relationer.